Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว เป็นสิ่งที่เว็บ ufabetuskedu.xyz ได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดเก็บ บริหาร และนำข้อมูลที่ได้รับมาไปใช้ภายในเว็บไซต์ ซึ่งจะมีการจัดทำเป็นเอกสารข้อมูลที่ผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าถึงได้อีกด้วย

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
  เว็บ ufabetuskedu.xyz ของเรามองเห็นถึงความสำคัญ และความเสี่ยงในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆของผู้ใช้บริการ ทางเว็บไซต์จึงได้มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • ข้อมูลที่เรารวบรวม
  ผู้ที่เข้าใช้บริการเว็บ ufabetuskedu.xyz ของเรานั้นจะต้องมีการกรอกข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เลขบัญชีธนาคาร และช่องทางการติดต่ออื่นๆ ซึ่งทางเว็บไซต์จะทำการบันทึก และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์
 • วิธีการรวบรวมข้อมูล
  ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกรวบรวม มาจากการสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการ และการใช้งานต่างๆบนหน้าเว็บไซต์ พร้อมทั้งยังมีการใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการติดตามอีกด้วย
 • การนำข้อมูลมาใช้
  การใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับนั้น จะถูกนำไปพัฒนา และปรับปรุงระบบต่างๆภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสาร โฆษณา และโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อที่จะให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
 • การแชร์ข้อมูล
  เว็บ ufabetuskedu.xyz ของเราจะไม่มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่สาม โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • การจัดเก็บข้อมูล
  ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นความลับ และจะได้รับความปลอดภัยจากเทคนิคการจัดเก็บต่าง ๆ อย่างดีที่สุด
 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี
  เว็บ ufabetuskedu.xyz ของเราไม่ให้บริการผู้ใช้บริการที่อายุไม่ถึง 21 ปี และจะมีการตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาอย่างเข้มงวด
 • สิทธิ์ของผู้ใช้
  ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงแก้ไขข้อมูลของตนเองได้ หากต้องผู้เล่นการใช้สิทธิ์นี้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด 24 ชม.
 • การปรับปรุงนโยบาย
  เว็บ ufabetuskedu.xyz สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นได้ ตามความเหมาะสมที่ฝ่ายบริการเห็นสมควร และจะแจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ในภายหลัง
 • การติดต่อ
  หากสมาชิกมีคำถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทาง contact@ufabetuskedu.xyz
 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้
  นโยบายความเป็นส่วนตัว นี้ได้รับการบังคับใช้งานตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2010
 • ภาษาของนโยบายนี้
  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นเอกสารโดยใช้ภาษาไทย และเมื่อมีการแปลภาษา หรือเปลี่ยนแปลง เวอร์ชันภาษาไทยนี้จะเป็นเวอร์ชันที่บังคับใช้เป็นอันดับแรก

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวตามสมควรโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า